2014 Fall Semester Seminar Series (to be updated)

2014-09-09 0次浏览
2014 fall semester seminar series is just here for all of you, we invite you to participate to learn and discuss with us! Venue: Liulin campus, Room H515 If you have any question or suggestion, please contact: Prof. ZHANG Dayong  dzhang@swufe.edu.cn  or Prof. ZHANG Tong tongzhang@swufe.edu.cn Slots Date Speaker Host 1 19-Sep Yongheng Deng (NUS, Singapore) Gan Li 2 26-Sep Li Yu (CUFE, China) Zhao Guochang 3 10-Oct Kenneth Zheng (Uni. at Buffalo, SUNY., USA) Liu Shiyong 4 17-Oct Yoichi Tsuchiya(Tokyo Uni. of Sci., Japan) Young Bin Ahn 5 24-Oct Xiaojun Song (Peking Uni., China) Guo Mengmeng 6 31-Oct Wu Changqi (Peking Uni., China) Qiang Gong 7 7-Nov Luhang Wang (Xiamen Uni., China) Ouyang Puman 8 14-Nov Wei Huang (Ningbo Nottingham, China) Zhang Dayong 9 21-Nov Yue Qiao (Shandong University, China) Zhang Lan 10 28-Nov Jingbo Cui (Wuhan Uni., China) Chen Xiaoguang 11 5-Dec Ying Fang (Xiamen Uni., China) Fu Shihe 12 12-Dec Guozhong Zhu (Peking Uni., China) Zhang Jin 13 19-Dec Ian Crawford (Oxford Uni., UK) David Broadstock 14 26-Dec Zhiyong Yao (Fudan Uni., China) Zhang Tong 15 9-Jan Le Luo (Newcastle Uni., Australia) Liao Lin
0