2015 Spring Semester Seminar Series

2015-03-06 0次浏览
2015 spring semester seminar series for you ! Venue: Liulin campus, Room H503 If you have any question or suggestion, please contact: Prof. CHEN Xiaoguang cxg@swufe.edu.cn or Prof. ZHANG Tong tongzhang@swufe.edu.cn Week Slot Field Speaker Host 1 6-Mar Mac Yifan Zhang (Lingnan Univeristy) Jipeng Zhang 2 13-Mar Mic Gang Gong Qiang Gong 3 20-Mar Fin Han Qian (WISE, Xiamen Univeristy) Lin Huang 4 27-Mar Fin Guanting Chen(Tsinghua University) Lin Liao 5 3-Apr Mac Bihong Huang (University of Macau) Guochang Zhao 6 10-Apr Fin Ping-Wen Sun (Jiangxi University of Finance and Economics) Wu Ji 7 17-Apr Mac Chuanqi Zhu (Zhongnan University) GMM 8 24-Apr Fin Raymond Kan (Toronto University) Hua Shang 9 8-May Mic Brian Viard (CKGSB) Shihe Fu 10 15-May Mic Bing Zhang (Nanjing Univeristy) Xiaoguang Chen 11 22-May Mic Xiaoyan Chen (Xavier University) Jinging Ye 12 29-May Mic Heng Chen (University of Hong Kong) Wei Xiao 13 5-Jun Mic Bing Ye (Zhejiang University) Jianyu Yu 14 12-Jun Mic Susan Chen (Illinois State, USA) Lan Zhang 15 19-Jun Mac Miles Yang (University of Wollongong) Yucheng Zhang
0